Mesto Senica sprístupnilo tzv. byt dočasnej pomoci

Mesto Senica sprístupnilo tzv. byt dočasnej pomoci

Ubytovanie tu nájdu ľudia priamo ohrození na živote, napr. živelnou pohromou.

Najnovšie z iných TV