Senické Senobranie nieslo odkaz 625. výročia mestských výsad

Senické Senobranie nieslo odkaz 625. výročia mestských výsad

Pestrý program si užili všetky vekové kategórie.

Najnovšie z iných TV