Meruôsme roky sme si pripomenuli vlastivednou vychádzkou

Meruôsme roky sme si pripomenuli vlastivednou vychádzkou

Tá končila pri pamätníku Martina Bartoňa na cintoríne.

Najnovšie z iných TV