Október - mesiac úcty k starším si seniori pripomenuli v Dome kultúry

Október - mesiac úcty k starším si seniori pripomenuli v Dome kultúry

Kultúrne podujatie sa konalo v súlade s protipandemickými opatreniami.

Najnovšie z iných TV