Výsledok kontroly v spoločnosti Mestské lesy

Výsledok kontroly v spoločnosti Mestské lesy

O vyjadrenie k správnemu konaniu sme požiadali aj príslušnú inšpekciu

Najnovšie z iných TV