COVID oddelenie- situácia  k 24.novembru

COVID oddelenie- situácia k 24.novembru

Na oddelení leží 24 pacientov

Najnovšie z iných TV