Zapálenie 4. adventnej sviečky v Brezovej

Zapálenie 4. adventnej sviečky v Brezovej

Pri adventnom venci zaspievali deti zo Školského klubu

Najnovšie z iných TV