V okrese Myjava môže verejnosť hlasovať za 8 projektov

V okrese Myjava môže verejnosť hlasovať za 8 projektov

TSK ich podporí v rámci Participatívneho - komunitného rozpočtu

Najnovšie z iných TV