Deti úspešne absolvovali krúžok Športovo-pohybovej prípravy

Deti úspešne absolvovali krúžok Športovo-pohybovej prípravy

Ako odmenu získali aj medaile

Najnovšie z iných TV