Slávnosť konfirmácie v evanjelickom kostole v Turej Lúke

Slávnosť konfirmácie v evanjelickom kostole v Turej Lúke

K potvrdeniu krstnej zmluvy pristúpilo 8 mladých ľudí

Najnovšie z iných TV