Verejné obstarávanie prinieslo zmenu v oblasti údržby verejnej zelene i zimnej údržby

Verejné obstarávanie prinieslo zmenu v oblasti údržby verejnej zelene i zimnej údržby

O 53 hektárov trávnatej plochy sa aktuálne stará UNICARBACK s.r.o.

Najnovšie z iných TV