Výročie Slovarmu – 85 rokov a otvorenie historickej expozície

Výročie Slovarmu – 85 rokov a otvorenie historickej expozície

Za existenciu firiem Tauš ,SAM a Slovarm sa vystriedalo 11 riaditeľov

Najnovšie z iných TV