V Záhorskom osvetovom stredisku obnovili výtvarnú súťaž

V Záhorskom osvetovom stredisku obnovili výtvarnú súťaž

Zapojili sa do nej deti z tridsiatich školských zariadení

Najnovšie z iných TV