V Brezovej vyrastajú mladí rybári

V Brezovej vyrastajú mladí rybári

Na začiatku sa oboznámili s typmi vôd a druhmi rýb

Najnovšie z iných TV