Počas Ekotopfilmu sa diskutovalo aj o nakladaní s kuchynským odpadom

Počas Ekotopfilmu sa diskutovalo aj o nakladaní s kuchynským odpadom

Mesto Senica zlepší infraštruktúru pri kuchynskom odpade.

Najnovšie z iných TV