V tretiu májovú nedeľu prijalo sviatosť prijímania 54 detí

V tretiu májovú nedeľu prijalo sviatosť prijímania 54 detí

Vieru vyznali pred svojimi rodičmi, krstnými rodičmi i pred celou farskou rodinou

Najnovšie z iných TV