Služby Božie pri príležitosti 360. výročie narodenia Daniela Krmana

Služby Božie pri príležitosti 360. výročie narodenia Daniela Krmana

Na Myjave pôsobil ako evanjelický farár 14 rokov

Najnovšie z iných TV