Projekt CVČ zameraný na medzigeneračnú komunikáciu detí a klientov ZOS Nezábudka

Projekt CVČ zameraný na medzigeneračnú komunikáciu detí a klientov ZOS Nezábudka

Rozdelený je na 4 podujatia

Najnovšie z iných TV