V Dennom centre pripravili pre jubilantov spoločenské posedenie

V Dennom centre pripravili pre jubilantov spoločenské posedenie

Na stretnutí si pripomenuli aj mesiac Úcty k starším

Najnovšie z iných TV