Výstava  tradičného odevu obce Krakovany

Výstava tradičného odevu obce Krakovany

Kroje pochádzajú zo zbierky rodiny Piscovej

Najnovšie z iných TV