Medzinárodnej Bubnovačky sa zúčastnili žiaci III. ZŠ v Senici

Medzinárodnej Bubnovačky sa zúčastnili žiaci III. ZŠ v Senici

Tento rok pod záštitou prezidentky a prezidenta

Najnovšie z iných TV