S čím sa potýka útulok po Vianociach

S čím sa potýka útulok po Vianociach

Senický útulok postihol parvovírus.

Najnovšie z iných TV