Veľká rekonštrukcia Domova sociálnych služieb v Senici

Veľká rekonštrukcia Domova sociálnych služieb v Senici

Rekonštrukciou prejde aj mestské zariadenie pre seniorov.

Najnovšie z iných TV