Činnosť Mestskej polície v Senici

Činnosť Mestskej polície v Senici

Mestská polícia rieši najčastejšie priestupky spojené s parkovaním.

Najnovšie z iných TV