Kreatívne dielničky pre dospelých v Záhorskej knižnici

Kreatívne dielničky pre dospelých v Záhorskej knižnici

Technikou vystrihovania si urobili strom života.

Najnovšie z iných TV