Snem  regionálneho Združenia miest a obcí Záhorie

Snem regionálneho Združenia miest a obcí Záhorie

Hlavnými témami bolo financovanie materských škôl a odpadové hospodárstvo

Najnovšie z iných TV