Zasadnutie Mestskej rady v Senici

Zasadnutie Mestskej rady v Senici

Členovia rady prejednávali aj žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica

Najnovšie z iných TV