Konal sa zápis do 1. ročníka

Konal sa zápis do 1. ročníka

V troch ZŠ prišlo k zápisu 141 predškolákov

Najnovšie z iných TV