Brezovská jar 1848

Brezovská jar 1848

Neúspešná Brezovská jar vyústila do jesenného ozbrojeného povstania

Najnovšie z iných TV