Prehliadka speváckych súborov seniorov okresu Senica

Prehliadka speváckych súborov seniorov okresu Senica

Predstavilo sa 13 speváckych súborov.

Najnovšie z iných TV