Slávnostné udeľovanie vysvedčení žiakom SOŠ v Senici

Slávnostné udeľovanie vysvedčení žiakom SOŠ v Senici

Slávnostné ocenenie sa konalo v priestoroch Mestského úradu.

Najnovšie z iných TV