11. mestské zastupiteľstvo

11. mestské zastupiteľstvo

Okrúhly stôl bude 2. júla o 19:00 hodine.

Najnovšie z iných TV