Príhovor ev. farárov v 3. nedeľu pôstnu

Príhovor ev. farárov v 3. nedeľu pôstnu

Jaroslav a Samuel Mišiakovci sa veriacim prihovorili prostredníctvom tel. obrazoviek

Najnovšie z iných TV