Aj na Spojenej škole v Senici sa učí dištančnou formou

Aj na Spojenej škole v Senici sa učí dištančnou formou

Školu navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Najnovšie z iných TV