O dotácie z Fondu PRO Senica môžete žiadať do 28. februára 2021

O dotácie z Fondu PRO Senica môžete žiadať do 28. februára 2021

Žiadosť o dotáciu musí byť podaná v súlade s Manuálom mesta Senica.

Najnovšie z iných TV