Skupinové vyučovanie v ZUŠ zatiaľ stále v online priestore

Skupinové vyučovanie v ZUŠ zatiaľ stále v online priestore

Prezenčne sa učia žiaci okrem spevu a hry na dychové nástroje

Najnovšie z iných TV