Mesto Brezová hospodárilo so ziskom a vstúpilo do OOCR Záhorie

Mesto Brezová hospodárilo so ziskom a vstúpilo do OOCR Záhorie

Na Brezovú v lete možno po železnici

Najnovšie z iných TV