Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na projekt Smart plán mesta Senica

Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na projekt Smart plán mesta Senica

V rámci tohto projektu pôjde o zavedenie moderných tzv. Smart prvkov do dopravy.

Najnovšie z iných TV