MsZ – schválenie úveru vo výške 500 000 eur

MsZ – schválenie úveru vo výške 500 000 eur

Poslanci 14-timi hlasmi úver schválili

Najnovšie z iných TV